Cijene industrijskih metala i grafikoni

Struje, kao i 21-Travanj-2016., Cijena od čelika je 50,0 dolara po toni.

Struje, od 22-tra-2016, Cijena željeza je 58,7 dolara po toni.